دبیرستان نمونه دولتی دخترانه عاشورا

لینک کلاس های آنلاین


قابل توجه دانش آموزان گرامی جهت ورود کد ملی خود را بدون صفر وارد نمایید.
کلاس دهم - ریاضی

نام کاربری و رمز عبور کد ملی دانش آموز می باشد.

ورود به کلاس
کلاس دهم - تجربی

نام کاربری و رمز عبور کد ملی دانش آموز می باشد.

ورود به کلاس
کلاس دهم - انسانی

نام کاربری و رمز عبور کد ملی دانش آموز می باشد.

ورود به کلاس
کلاس یازدهم - ریاضی

نام کاربری و رمز عبور کد ملی دانش آموز می باشد.

ورود به کلاس
کلاس یازدهم - تجربی

نام کاربری و رمز عبور کد ملی دانش آموز می باشد.

ورود به کلاس
کلاس یازدهم - انسانی

نام کاربری و رمز عبور کد ملی دانش آموز می باشد.

ورود به کلاس
کلاس دوازدهم - ریاضی

نام کاربری و رمز عبور کد ملی دانش آموز می باشد.

ورود به کلاس
کلاس دوازدهم - تجربی

نام کاربری و رمز عبور کد ملی دانش آموز می باشد.

ورود به کلاس
کلاس دوازدهم - انسانی

نام کاربری و رمز عبور کد ملی دانش آموز می باشد.

ورود به کلاس