دبیرستان نمونه دولتی دخترانه عاشورا

همه چیز درباره
دبیرستان نمونه دولتی دوره دوم دخترانه عاشورا

اولین دبیرستان نمونه که در شهرستان های استان تهران در سال 68-67 به صورت ضمیمه در راهنمائی فارابی تشکیل و در سال 69-68 مجددا به دبیرستان کوثر به صورت ضمیمه منتقل و در سال 70-69 به نام دبیرستان فرزانگان به صورت مستقل در مدرسه ابتدائی پیامبر اکرم(ص) کنونی شروع به کار و سپس در سال 73-72 به محل کنونی (شهر ری جنب متروی شهر ری خیابان شهید داسار)که توسط افراد خیر ساخته شد و به یاد سرور و سالار شهیدان( آ قا عبدا..الحسین) عاشورا نامگذاری شد، انتقال یافت..

گالری تصاویر
آخرین گزارش های تصویری مشاهده بیشتر